Referat fra generalforsamlingen 29. marts 2017

Tak til alle jer der kunne finde tid til at være med i vores årlige generalforsamling den 29. marts.
Som ofte før var det en både god og hyggelig aften og den nuværende bestyrelse blev genvalgt.

Referatet er blevet klar inklusive formandens beretning samt det budget og regnskab, der blev uddelt og godkendt på generalforsamlingen:
Referat af generalforsamling 2017-03-29
Regnskab 2016 Holmeparken
Budget 2017

Kontingentet blev for 2017 fastsat uændret til 2 x 750 kr. = 1.500 kr. årligt, hvorved vi fortsat er klart den billigste af områdets parcelforeninger.
Næste år må der forventes en stigning, så vi kan bevare et godt fælles område.

Skriv et svar