Det officielle

Parcelforeningen HolmeParken forener 80 etplans-rækkehuse på Holme Parkvej i Aarhus – nærmere bestemt de ulige husnumre fra 1 til 141.

Foreningen er stiftet i 1985 og er en af 7 parcelforeninger, der tilsammen udgør den overordnede grundejerforening Holme Syd.

Foreningen arbejder på at Holmeparken skal være et rart sted at bo for os alle, og at vores område fremstår rent, pænt og attraktivt. Dette sker især gennem varetagelse af fælles opgaver som vedligeholdelse af fællesarealer, snerydning på fællesveje om vinteren, forskellige aktiviteter og en årlig generalforsamling.

Det årlige kontingent for det obligatoriske medlemskab er fra 2018 på kr. 2.000,- der forfalder i 2 rater à kr. 1.000,- hvert år den 1. maj og 1. november.

Parcelforeningen Holmeparken har CVR-nummer: 36252901


Flere officielle dokumenter regulerer parcelforeningens virke og beboernes muligheder i vores område.

Først og fremmest handler dette op foreningens vedtægter, der i senest gældende udgave ses her:

Vedtægter Parcelforeningen Holmeparken

Herudover reguleres vores område af en tinglyst deklaration fra 1984, der bl.a. fastlægger krav til ensartethed af bebyggelsen:
Tinglyst Deklaration 1984

Nogle af deklarationens bestemmelser omkring farvevalg blev dog blødt lidt op i juni 1996 efter generalforsamlingsbeslutning
og efterfølgende tilladelse fra Bygningsinspektorat Syd:
Farvevalg i Holmeparken

Bag det hele ligger 2 lokalplaner fra 80’erne:

Lokalplan 45 for hele det sydlige Holme-område:
Aarhus Kommunes Lokalplan 45

Lokalplan 112 for netop Parcelforeningens område:
Aarhus Kommune Lokalplan 112

Det årlige kontingent for medlemskab er i 2018 på kr. 2.000,- pr. husstand, der forfalder i 2 rater à kr. 1000,- hvert år den 1. maj og 1. november.

Parcelforeningen Holmeparken har CVR-nummer: 36252901