GF Holme Syd

GF Holme Syd er en forkortelse for Grundejerforeningen Holme Syd, eller i daglig tale “den overordnede grundejerforening”.
Det er den organisation, der samler 6 parcelforeninger i vores område, og hvis ansvarsområde primært er pasning af de fælles arealer, der ligger uden for parcelforeningernes områder – dvs. stamvejen, søen, hovedstierne og det store engområde mellem Holme Parkvej og Madsbjergparken:

De 6 parcelforeninger er disse:

Parcelforeningen Jelshøj
184 boliger (Holme Parkvej – husnumre 145 – 471 og 266 – 342
Bestyrelsesmedlem – Frank Arberg (Formand)
Bestyrelsesmedlem – Leif Thomsen

Parcelforeningen Madsbjergparken
36 boliger (Madsbjergparken – husnumre, 1 – 23 og 2 – 46)
Bestyrelsesmedlem – Carsten Hoeg ( Næstformand)

Parcelforeningen HolmeParken
80 boliger (Holme Parkvej – ulige husnumre, 1 – 141)
Bestyrelsesmedlem – Peter Svenné Schmidt (Sekretær)

Grundejerforeningen Holme Parkvej af 1987
46 boliger (Holme Parkvej – lige husnumre, 172 – 262)
Bestyrelsesmedlem – Diana Mønniche Eriksen (Kasserer)

Parcelforeningen Holme Bjerge
49 boliger (Holme Parkvej – lige husnumre, 2 – 72 og 146 – 170)
Bestyrelsesmedlem – Steen G. Hansen

Parcelforeningen Holme Parkvej af 1990
40 boliger (Holme Parkvej – lige husnumre, 74 – 144)
Bestyrelsesmedlem – Peter Corneliussen

Nedenfor ses referatet fra de seneste bestyrelses- og repræsentantskabsmøder i GF Holme Syd:

Referat fra GF Holme Syd møde 12. maj 2020
Referat fra GF Holme Syd møde 9. januar 2020
Referat fra GF Holme Syd møde 19. september 2019
Referat fra GF Holme Syd møde 24. april 2019