Historie

Her er lidt billeder fra de alleførste tider i Holmeparken, mens vores dejlige område blev anlagt.

 

De første billeder stammer fra 1984, hvor 1. etape af Holme Parkvej blev bygget. Det drejer sig om området mellem nr. 141 og 109.

 

Nr. 141 var i starten prøvehus og lå helt ensomt på en dejlig mark i foråret 1984.

Det 3. billede er fra nr. 119 med udsigt til 117. Her er virkelig tale om “åbent hus”…

Sommeren 1984 var også ekstremt våd! De få, endnu ikke asfalterede veje, skulle man undgå at køre udenfor. Det gik galt flere gange og store lastbiler med byggematerialer kørte fast i den mudrede lerjord. Billederne stammer fra området nærmest skoven.Selv Falck, som sendte en stor kranbil herud, kørte fast.

 

En lille Unimog fra Falck blev rekvireret og det var et fantastisk syn at se den lille maskine trække to store lastbiler fri på én gang.