Generalforsamling

Hvert år i marts måned afholder vores parcelforening generalforsamling

Det er normalt en hyggelig sammenkomst på et par timer inkl. kaffe/smørrebrød

/øl/vand, hvor vi har mulighed for at udveksle synpunkter omkring vores område og behandle forslag indsendt til generalforsamlingen.
Hver parcel råder over 2 stemmer til brug når noget kræver afstemning blandt de fremmødte på generalforsamlingen.

Sørg for at være med så vi holder kontakten og vedligeholder vores gode nærdemokrati.

Holmeparken set fra sydøst

Nedenfor ses materiale fra de seneste generalforsamlinger: 

Ref af generalforsamling 2022

Budget 2022

Regnskab 2021

———————————————

Formandsberetning 2021

Budget 2021

Regnskab 2020

———————————————

Formandsberetning 2020

Budget 2020

Regnskab 2019

———————————————

Ref af generalforsamling 2019

Budget 2019

Regnskab 2018