Radon-målinger

En lille dialog på forårets generalforsamling glemte vi at nævne i referatet.

Det drejer sig om radon-målinger, hvor vi jo alle i november 2016 fik officielt brev fra Aarhus Kommune med information om den radioaktive gasart radon, som i forskelligt omfang findes i undergrunden og kan stige op i vores boliger gennem fundamenter og gulve. Radon skader lungevævet og kan være kræftfremkaldende. Især rygere er udsatte for radons skadelige virkninger.

I brevet fra kommunen var der opfordring til at få målt radon-niveauet, som helst bør ligge under 100 bq/m3.
Mod radon kan man komme langt med hyppig/grundig udluftning eller ventilations-systemer men ved niveauer over 200 bg/m3 bør man overveje bygningsmæssige og ofte dyre tiltag, der kan bringe koncentrationen af gassen ned.

Vores formand i nr. 121 fortalte på generalforsamlingen, at de gennem et par vintermåneder havde fået foretaget målingen hjemme. Resultatet heraf var meget positivt. Der blev målt mindre end 30 bg/m3 – altså langt under den grænse, hvor det kan betyde noget.
Det er ikke noget bevis for, at det er fint i alle vores huse, men det tyder dog på at vores område ikke er så belastet, som man umiddelbart kunne frygte fra de oversigtskort kommunen henviste til.

Bestyrelsen mener derfor ikke at der er grund til alarm, men vi hører alligevel meget gerne resultater fra jer, hvis andre i vores område har fået lavet en radon-måling.

One Reply to “Radon-målinger”

Skriv et svar