Vil I hjælpe med legepladsen?

Mikkel fra nr. 79 samt Jørgen og Jens fra bestyrelsen har gjort et stort stykke arbejde med at fjerne det gamle rådne legetårn og gære klar til fornyelser på legepladsen.

Men nu skal det gøres færdig og derfor indkalder vi til arbejdsdag på legepladsen:

Lørdag den 5. oktober mellem 10 og 15.

Her vil der komme en minigraver og få det indkøbte tunnel-rør placeret, men der bliver også brug for hjælp til oprydning, bortkørsel af affald, placering og nedgravning af nyt gyngestativ og lidt lugning i faldsandet.

Så hvis du kan give et par timer den lørdag, vil det være meget velkomment.

Foreningen vil sørge for lidt øl/vand og måske lidt grillpølser til de fremmødte.

Tilmelding kan finde sted her:
https://holmeparken.dk/events/arbejdsloerdag-paa-legepladsen-2/
og derefter nederst under Booking.

Skriv et svar